top of page

DO-178B /DO-178C 

1970’li yılların sonlarına doğru yazılım ağırlıklı ekipmanların havacılıkta yerlerini almaya başlaması beraberinde uçuşa elverişlilik açısından yazılımların nasıl değerlendirilmesi gerektiği sorusunu gündeme getirmiştir. Zaman içerisinde bu tarz ekipmanların değerlendirilmesi esnasında laboratuvar ortamında ya da hava aracı üzerinde yapılan fonksiyonel doğrulamaların yeterli olmadığı, yazılım geliştirme sürecine ilişkin incelemelerin de yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu durumun tetiklemesiyle RTCA tarafından bir komite kurulmuş ve bu komite tarafından hazırlanan DO-178, “Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification” isimli rehber doküman 1982 yılında yayımlanmıştır. Bu doküman DO-178A, DO-178B ve DO-178C olmak üzere üç kez versiyon atlamış olup, en güncel versiyonu DO-178C’dir. Federal Aviation Administration (FAA) tarafından DO-178C AC NO:20-115C ile kabul edilebilir bir uyum yöntemi olarak kabul edilmiştir.

Sayfamızın bu bölümünde DO-178C rehber dokümanına yönelik kapsamlı bilgiler yer alacaktır.

bottom of page