top of page

EN 50128:2011

EN 50128 standardı, demiryollarında kullanılan sinyalizasyon altsistemleri içerisinde bulunan yazılımlara yönelik bir standarttır. Standardın ilk sürümü 2001 yılında yayınlanmıştır. Standardın ikinci versiyonu 2011 yılında yayınlanmıştır. İkinci versiyon ilk versiyona göre daha sıkı kurallar tanımlamaktadır. Yazılım teminatı(software assurance) olarak adlandırılan yeni bir süreç alanı eklenmiştir. Bu süreç test, doğrulama, geçerli kılma ve yazılım değerlendirmesini kapsamaktadır. Ayrıca ilk versiyondan farklı olarak test konusuna özel bir vurgu yapılmaktadır. EN 50128’in yeni sürümünde araç kalifikasyonuna ilişkin bölüm eklenmiştir.

EN 50128 standardı özellikle Avrupa’da demiryolları yazılımlarının sertifikasyonunda kabul görmüş bir standart olarak uygulanmaktadır. Demiryolları sistemleri için sistem seviyesinde EN 50126 standardı kullanılmaktadır. Sinyalizasyon altsistemlerinde kullanılan yazılımlar için EN 50128 standardı kullanılırken, bu kapsamda kullanılan elektronik ekipmanlar için EN 50129 kullanılmaktadır.

bottom of page